Zajistíme pro Vás následující inženýrskou činnost:

  • zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí.

- projednání projektové dokumentace se zainteresovanými orgány státní správy, případně dalšími účastníky územního řízení.
- zajištění vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.

  • zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního (vodoprávního) povolení.

- projednání projektové dokumentace se zainteresovanými orgány státní správy, případně dalšími účastníky stavebního řízení.
- zajištění vydání stavebního (vodoprávního) povolení příslušným stavebním úřadem.

  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby.
  • autorský dozor projektanta + zajištění stavebního dozoru stavby.
  • zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí na provedenou stavbu.