Miloslav Brada

Projekty, kanalizace, vodovody

Get Adobe Flash player

Projektová kancelář Miloslav Brada

poskytuje komplexní služby v oboru projektování kanalizačních a vodovodních sítí.

Komplexní služby zahrnují:

  • provedení pasportu stávajícího zařízení (kanalizační nebo vodovodní sítě).
- geodetické zaměření tras stávajících podzemních vedení.
- zjištění jeho skutečného stavu (kanalizační stoky) a jeho zdokumentování včetně provedení fotodokumentace.
- vypracování posudku na využití stávajícího zařízení.
  • vypracování studie staveb.
- zahrnuje variantní řešení a ekonomické vyhodnocení nejvhodnější varianty pro řešení dané stavby.
  • generely kanalizací a vodovodů.
  • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
vypracování zadávací projektové dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
  • vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně zajištění statických posudků.

vypracování provozního nebo manipulačního řádu na dokončenou stavbu.

 

Zpracovatel je pojištěn pro případ škody, způsobené vadou v projektové dokumentaci až do výše plnění 2 000 000 Kč. Zakázky s větším rozsahem jsou řešeny individuálně.

Z referencí

Kontakt

Miloslav Brada

U Českého dvora 3
PSČ 326 00

Plzeň


Tel. 377 242 176

email: brada@projektybrada.cz


Kontaktní formulář